www.ckziu.tarnow.pl

     Wszystkich odwiedzających naszą stronę informujemy, że od roku szkolnego 2013/2014, na mocy uchwały Rady Gminy Miasta Tarnowa, powstało nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W skład Centrum weszły trzy placówki: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Nowo powstałe Centrum ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Kwiatkowskiego 17. Będzie nam miło gościć wszystkich zainteresowanych działalnością naszej szkoły na nowej stronie internetowej CKZiU: www.ckziu.tarnow.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1
im. Tadeusza Zwisłockiego
ul.Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów
tel. 14 636-08-10
14 636-08-11